2017-09-26

Poznaj szkołę

Szkoła została utworzona na Osiedlu Mazurskie w 1951 roku. 
Przez ponad 50 lat budynek szkolny rozbudowywano, dzięki czemu posiada bardzo dobre wyposażenie i obszerną bazę lokalową. 
W 2001 roku szkoła uzyskała patrona i imię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz sztandar, na którym widnieje zaczarowana dorożka. Szkoła zapewnia: zajęcia edukacyjne w godzinach od 8.00 do 15.15 w dobrze wyposażonych 15 salach lekcyjnych, w tym: 
2 pracownie inforamtyczne z dostępem do internetu, 
zajęcia wychowania fizycznego na salach gimnastycznych (baza sportowa to 2 sale gimnastyczne o wymiarach do piłki koszykowej i siatkowej oraz sala korekcyjna z lustrami), 
opiekę w świetlicy w godzinach od 6.35 do 16.30 dla uczniów klas I - VI ( w czterech salach). 
 
Ponadto szkoła posiada: 
bibliotekę szkolną z bogatym księgozbiorem, 
czytelnię multimedialną, 
stołówkę,
sklepik oraz 
gabinet opieki medycznej. 
 
 
Uczniowie SP 6 zdobywają każdego roku wiele nagród i wyróżnień w konkursach międzyszkolnych i ogólnopolskich.