2017-09-26

Poznaj szkołę

Szkoła została utworzona na Osiedlu Mazurskie w 1951 roku. 
Przez ponad 50 lat budynek szkolny rozbudowywano, dzięki czemu posiada bardzo dobre wyposażenie i obszerną bazę lokalową. 
W 2001 roku szkoła uzyskała patrona i imię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz sztandar, na którym widnieje zaczarowana dorożka. Szkoła zapewnia: zajęcia edukacyjne w godzinach od 8.00 do 15.15 w dobrze wyposażonych 15 salach lekcyjnych, w tym: 
2 pracownie inforamtyczne z dostępem do internetu, 
zajęcia wychowania fizycznego na salach gimnastycznych (baza sportowa to 2 sale gimnastyczne o wymiarach do piłki koszykowej i siatkowej oraz sala korekcyjna z lustrami), 
opiekę w świetlicy w godzinach od 6.35 do 16.30 dla uczniów klas I - VI ( w czterech salach). 
 
Ponadto szkoła posiada: 
bibliotekę szkolną z bogatym księgozbiorem, 
czytelnię multimedialną, 
stołówkę,
sklepik oraz 
gabinet opieki medycznej. 
 
 
Uczniowie SP 6 zdobywają każdego roku wiele nagród i wyróżnień w konkursach międzyszkolnych i ogólnopolskich.
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się